بانک شماره های مناطق مختلف استان

بانک شماره موبایل شهرها
توسط: اس ام اس برتر
تاریخ: 2013/03/2

نقشه ایران

ردیف استان تعداد شماره اعتباری تعداد شماره دائمی کل شماره ها قیمت

1

925677
712260
1637937
60/000

2

461242
776119
1237361
60/000

3

البرز
618653
435038
1053691
60/000

4

اردبیل
316366
200318
516684
50/000

5

اصفهان
1811122
1387960
3199082
80/000

6

ایلام
214381
100800
315181
50/000

7

بوشهر
339764
236191
575955
50/000

8

تهران
4120962
4560775
8681737
100/000

9

خراسان جنوبی
215359
85852
301211
50/000

10

خراسان شمالی
179484
92652
272136
50/000

11

خراسان رضوی
1513049
964124
2477173
70/000

12

خوزستان
1382663
838063
2220726
70/000

13

زنجان
363015
156850
519865
50/000

14

سمنان
271383
144126
415509
50/000

15

سیستان و بلوچستان
669581
212909
882490
50/000

16

فارس
1838277
1043377
2881654
70/000

17

قزوین
440785
213384
654169
50/000

18

قم
480789
234248
715037
50/000

19

لرستان
446488
223345
669833
50/000

20

مازندران
854835
705915
1560750
60/000

21

مرکزی
426037
251219
677256
50/000

22

هرمزگان
564317
222451
786768
50/000

23

همدان
531136
253896
785032
50/000

24

چهار محال و بختیاری
395536
152212
547748
50/000

25

کردستان
559798
215829
775627
50/000

26

کرمان
926961
544569
1471530
60/000

27

کرمانشاه
713893
326923
1040816
60/000

28

کهکیلویه و بویراحمد
221778
98346
320124
50/000

29

گلستان
506958
215105
722063
50/000

30

گیلان
939327
543079
1482406
60/000

31

یزد
391458
293063
684521
50/000

قیمت خرید بانک شماره هر شهر از هر استان 15.000 تومان

قیمت خرید بانک شماره مرکز هر استان 20.000 تومان

بجز استان تهران – فارس – اصفهان – خوزستان – مشهد

قیمت خرید بانک شماره 5 تا 10 استان بجز لیست قرمز=> هر استان 40.000 تومان

قیمت خرید بانک شماره 11 تا 20 استان بجز لیست قرمز=> هر استان 30.000 تومان

قیمت خرید کل بانک شماره ها 600.000 تومان

سفارش خرید

پرداخت آنلاین پارسیان

GD Star Rating
loading...
بانک شماره های مناطق مختلف استان, 9.8 out of 10 based on 69 ratings
برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,