آرشیو بانک شماره موبایل مرکزی

بانک شماره های مناطق مختلف استان

تاریخ: 2013/03/2
ادامه مطلب...
ردیف استان تعداد شماره اعتباری تعداد شماره دائمی کل شماره ها قیمت 1 آذربایجان شرقی 925677 712260 1637937 60/000 2 آذربایجان غربی 461242 776119 1237361 60/000 3 البرز 618653 435038 1053691 60/000 4 اردبیل 316366 200318 516684 50/000 5 اصفهان 1811122 1387960 3199082 80/000 6 ایلام 214381 100800 315181 50/000 7 بوشهر 339764 236191 575955 50/000 8 تهران 4120962 4560775 8681737 100/000 9 خراسان جنوبی 215359 85852 3012...
برچسب ها: ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،