آرشیو ثبت نام سیسم های اطلاعاتی mba

سیسم های اطلاعاتیMBA

تاریخ: 2013/09/6
ادامه مطلب...
گرایش ترم نام درس واحد مدت زمان MBA سیستم های اطلاعاتی ۱ اقتصاد خرد ۳ ۲۰ ساعت ۱ برنامه ریزی استراتژیک ۳ ۲۰ ساعت ۱ مهارتهای ارتباطی مدیران ۳ ۲۰ ساعت ۱ روشهای تصمیم گیری برای مدیران ۳ ۲۰ ساعت ۱ حسابداری برای مدیران ۳ ۲۰ ساعت ۱ تئوری سازمان و سازماندهی ۳ ۲۰ ساعت ۱ رفتار سازمانی ۳ ۲۰ ساعت ۲ ...