بازاریابی و فروش (محصول و بازار) mba

گرایش های mba
توسط: اس ام اس برتر
تاریخ: 2013/09/6

گرایش

ترم

نام درس

واحد

مدت زمان

MBA
بازاریابی
و
فروش
(
محصول و بازار)

۱

اقتصاد خرد

۳

۲۰ ساعت

۱

برنامه ریزی استراتژیک

۳

۲۰ ساعت

۱

مهارتهای ارتباطی مدیران

۳

۲۰ ساعت

۱

روشهای تصمیم گیری برای مدیران

۳

۲۰ ساعت

۱

حسابداری برای مدیران

۳

۲۰ ساعت

۱

تئوری سازمان و سازماندهی

۳

۲۰ ساعت

۱

رفتار سازمانی

۳

۲۰ ساعت

۲

اصول بازاریابی

۳

۲۰ ساعت

۲

مدیریت عملیات

۳

۲۰ ساعت

۲

مدیریت مالی بنگاه ها

۳

۲۰ ساعت

۲

مدیریت منابع انسانی

۳

۲۰ ساعت

۲

سیستمهای اطلاعاتی مدیریت

۳

۲۰ ساعت

۲

مدیریت پروژه

۳

۲۰ ساعت

۳

استراتژی بازاریابی

۳

۲۰ ساعت

۳

تحقیقات بازاریابی

۳

۲۰ ساعت

۳

مدیریت روابط با مشتریان

۳

۲۰ ساعت

۳

مدیریت تبلیغات

۳

۲۰ ساعت

۳

تجارت الکترونیک

۳

۲۰ ساعت

۳

مباحث منتخب در مدیرت بازاریابی (مدیریت برند)

۳

۲۰ ساعت

GD Star Rating
loading...
بازاریابی و فروش (محصول و بازار) mba, 10.0 out of 10 based on 2 ratings
برچسب ها: , , , , , ,