مالیات پیامک سال ۹۴ به ۹% افزایش یافت

اعلان ها
توسط: اس ام اس برتر
تاریخ: 2015/04/10

قابل توجه نمایندگان ، کاربران سامانه اس ام اس برتر

طی اعلام سازمان امور مالیاتی کشور ، مالیات ارزش افزونه در سال 1394 به 9درصد افزایش یافته است که این سامانه نیز به زودی اقدام به افزایش تعرفه پیامک ( افزایش

مالیات) خواهد کرد.

با استناد به وب سایت رسمی نظام مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور که لینک سایت و خبر در زیر ارائه شده است ، مطابق تبصره 2 ماده 117 قانون برنامه پنج ساله

پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران “دولت مکلف است با اجرای کامل قانون مالیات بر ارزش افزوده نرخ این مالیات را از سال اول برنامه سالیانه یک واحد

درصد (1%) اضافه نماید”

همچنین براساس ماده (37) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب  1393/12/04 “علاوه بر افزایش قانونی نرخ مالیات بر ارزش افزوده، صرفاً

یک واحد درصد در هر سال به عنوان مالیات سلامت به نرخ مالیات بر ارزش افزوده سهم دولت اضافه و همزمان با دریافت، مستقیماً به ردیف درآمدی که برای این منظور در قوانین بودجه

سنواتی پیش بینی می شود، واریز می گردد.”

لذا به منظور اطلاع مؤدیان محترم مالیاتی مشمول قانون مالیات برارزش افزوده افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالا و خدمات عمومی در سال 1394 از هشت درصد (8%) به نه درصد

(9%) که شامل ( 6% مالیات، 3% عوارض ) اعلام می گردد.

لازم به یاداوری است مالیات سال های قبل به شرح زیر است

 

مالیات سال 94: 9%

 

مالیات سال 93: 8%

 

مالیات سال 92: 6%

 

مالیات سال 91: 5%

 

آدرس اینترنتی سازمان امور مالیاتی کشور

 

http://www.vat.ir/default.asp?strID=9

GD Star Rating
loading...
برچسب ها: